Πιστοποιητικά
 • ΚΙΝΑ Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: RCM Certificate 2021
  Αριθμός: POCE210728010MCE
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2021-07-28
  Ημερομηνία λήξης:
 • ΚΙΝΑ Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: CE Certificate 2021
  Αριθμός: POCE210730059MCW
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2021-07-30
  Ημερομηνία λήξης:
 • ΚΙΝΑ Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: CE certificate 2019
  Αριθμός: LCS190415043AS
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2019-05-08
  Ημερομηνία λήξης:
 • ΚΙΝΑ Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: CE certificate 2019
  Αριθμός: LCS190415161AE100
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2019-05-20
  Ημερομηνία λήξης:
 • ΚΙΝΑ Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: CE certificate
  Αριθμός: LCS1605121049S001
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2017-05-31
  Ημερομηνία λήξης:
 • ΚΙΝΑ Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: RoHs certificate
  Αριθμός: ATI1707074001F
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2017-07-07
  Ημερομηνία λήξης:
 • ΚΙΝΑ Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: FCC certificate
  Αριθμός: ATI170707001F
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2017-07-07
  Ημερομηνία λήξης:
 • ΚΙΝΑ Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: CCC certificate
  Αριθμός: 2014010903739286
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2017-07-27
  Ημερομηνία λήξης: 2019-12-03
 • ΚΙΝΑ Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Company license
  Αριθμός: 914403007504943887
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2017-05-04
  Ημερομηνία λήξης:
 • ΚΙΝΑ Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: National High-tech Enterprise certificate
  Αριθμός: GR201744200176
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2017-08-17
  Ημερομηνία λήξης: 2020-08-16
 • ΚΙΝΑ Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Municipal High-Tech Enterprise certificate
  Αριθμός: SZ20170480
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2017-11-15
  Ημερομηνία λήξης: 2020-11-14
 • ΚΙΝΑ Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Certificate of National Customs Clearance Registration Enterprise
  Αριθμός: 440316050H
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2017-07-27
  Ημερομηνία λήξης:
 • ΚΙΝΑ Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Self-care Inspection Enterprise Registration Certificate
  Αριθμός: 4707604034
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2014-02-10
  Ημερομηνία λήξης:
 • ΚΙΝΑ Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Utinity Model Patent
  Αριθμός: ZL201520722339.2
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2016-02-24
  Ημερομηνία λήξης: 2026-02-23
 • ΚΙΝΑ Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Utinity Model Patent
  Αριθμός: ZL201520722339.2
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2016-02-24
  Ημερομηνία λήξης: 2026-02-23
 • ΚΙΝΑ Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Utinity Model Patent
  Αριθμός: ZL201520722203.1
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2016-02-24
  Ημερομηνία λήξης: 2026-02-23
 • ΚΙΝΑ Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Utinity Model Patent
  Αριθμός: ZL201520722674.2
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2016-02-24
  Ημερομηνία λήξης: 2026-02-23
 • ΚΙΝΑ Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Appearance Design Patent
  Αριθμός: ZL201030614705.5
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2011-07-27
  Ημερομηνία λήξης: 2021-07-26
 • ΚΙΝΑ Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Appearance Design Patent
  Αριθμός: ZL201030647654.6
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2011-06-15
  Ημερομηνία λήξης: 2021-06-14
 • ΚΙΝΑ Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Appearance Design Patent
  Αριθμός: ZL201030614713.X
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2011-08-03
  Ημερομηνία λήξης: 2021-08-02
 • ΚΙΝΑ Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Appearance Design Patent
  Αριθμός: ZL201520722926.1
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2016-07-22
  Ημερομηνία λήξης: 2026-07-21
 • ΚΙΝΑ Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Solivid Brand Registration certificate
  Αριθμός: 13984873
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2015-09-14
  Ημερομηνία λήξης: 2025-09-13
 • ΚΙΝΑ Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: GENEVISION Brand Registration certificate
  Αριθμός: 56233653
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2022-03-07
  Ημερομηνία λήξης: 2032-03-06
QC Προφίλ

Τα προϊόντα μεγάλης έκτασης της Mercedes Techonology έχουν περάσει τα διεθνή πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου όπως τη FCC, CE, RoHS, Συμβούλιο Πολιτιστικής Συνεργασίας.